IMG_4099

"Är det vi som arbetar med skolan eller är det skolan som arbetar med oss?"

Hittade denna frågeställning på Facebook. Först passerade den som en harmlös slogan, men så dök den upp igen i mitt medvetande som en påtvingad provokation, som söker ett svar eller åtminstone en reflektion. För frågan har så många bottnar att det blir till en utmaning att veta var man ska börja.

Men för att ändå göra ett försök.

Jag frågar mig först: vad menas med "vi" och "oss"?
Är det vi alla som har barn i skolan, de som har sin anställning i skolan och eleverna själva? Eller i en någon snävare bemärkelse, enbart anställda (och deras elever)? Skulle det rent av kunna handla om skolan som samhällsinstitution, politiskt styrd med närvaroplikt för elever (i grundskolan), ekonomiska styrmedel och partipolitiska poäng? I den (ständigt) pågående skoldebatten skulle denna fråga -ställd i all sin mångbottnade klurighet- kunna bli ett uppfriskande debattunderlag...

Det skulle vara givande att få möta olika tolkningssätt här, så välkommen att vrida och vända på frågan!

Jag inleder ur en synvinkel:

Låt oss tänka oss att frågan ställs av pedagoger,
att det är de som är "vi" och "oss". Kan man känna sig alltför beskuren i sin yrkesroll, alltför styrd och med osäkra framtidsutsikter? Har man kanske svårt att finna sig i att skolan som institution är en dynamisk inrättning, ständigt stadd i förändring?

Om känslan av bristande möjligheter att få använda sina yrkeskunskaper och utveckla frågor man brinner för, uppstår, ja, då är det inte konstigt om skolan som institution med sitt regelverk, sina lagar och förordningar, sitt ledarskap - och i sämsta fall präglad av egna besparingar och/eller vinstintressen - upplevs som svekfull. Står skolan i första hand som en nationell och likvärdig  garant för elevernas utbildning under professionell ledning, eller har den blivit en marknadsplats för olika intressenter som med ekonomiska argument håller skolsystemet i fasta tyglar och som inte i  första hand är uppriktigt intresserade av PISA-resultat och annan pedagogisk bevakning?

Eller pågår något mittemellan, som kan föranleda osäkerheten i frågan i rubriken ovan?

Låt oss tänka oss att frågan är ett sorts allmänt upprop
inför det kommande valet, till exempel. Vilka skulle då känna sig berörda av att vara "vi" och "oss"?
Och hur har frågan uppstått, just nu?

"Arbetar vi med skolan, eller arbetar skolan med oss?" 

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-