IMG_4099

Effektivare språkmiljö för barn

Det sägs att endast en begränsad del av vår kommunikation är verbal, ca 7-10 procent, medan resten utgörs av kroppsspråk (gester, mimik), tonfall och -antar jag- bildspråk.

Det kan ju vara värdefullt att känna till inför tillskapandet av skolans kommande läroplaner - om procentfördelningen nu står sig. Att den verbala delen av vårt sätt att kommunicera världens alla språk bara skulle nå högst 10 procent, känns snålt tilltaget och redan tillräckligt effektivt. 

Men än finns det att knappa in på!  I vår tid, som närmast tycks rusa ifrån oss med apokaplyptisk dragningskraft, har vi (åtminstone här i landet) börjat finna ett sätt att få så mycket sagt på kortast möjliga tid. Vi har anammat förkortningsspråket som tidsbesparande genvägar för att förklara vad vi menar, för att benämna och tilltala. Tillvänjningen går relativt snabbt, åtminstone bland vuxna människor, kategori folk-i-farten.

En viss eftersläpning får man räkna med när det gäller åldriga personer, som haft för vana att tala i hela meningar och att ge sig tid att t ex uttala namn, till och med dubbelnamn, utan brådska. När det gäller barn och deras kunskapsutveckling har man hittills ansett det viktigt att ge grundläggande färdigheter i att kunna läsa, förstå det man läser och att på ett begripligt sätt både för sig själv och sin omgivning kunna återge innehåll i det man läst. Även här, jämförbart med vår åldrande befolkning men sett från andra hållet, uppstår en eftersläpning eller fördröjning. Den står barnen för, som i skolan kanske ägnar omständligt mycket tid till stavning, läsning och läsförståelse.

Det är väl ändå en tröst att övriga 90-93 procent skulle kunna omfattas av kroppspråk, tonfall och bilder! Det bådar gott för framtiden, så länge det finns människor som behöver kunna förstå varandra på något sätt -utöver förkortningar och ikon-/symbolspråk. Eller kommer vi att få ta del av plötsligt avbrutna gester, stelnade miner och uttonande tonfall? Också?
   Kanske skulle vi kanske ändå kunna nöja oss med den helt nyligen tillägnade lagomgestiken - den med pickande fingertoppar, höj-och sänkbara handleder och stirrande blick?

När det då gäller språkmiljö, den som är kopplad till uppväxtmiljö, torde det vara en angelägen uppgift för landets utbildningsväsende att bestämma sig för ett framtidsperspektiv vad gäller barns och ungdomars vuxenblivande i frågor om empatisk mognad, mellanmänskliga relationer och konstnärlig uttrycksförmåga. 
   Det framtida läroplansarbetet blir då ansvarstyngt när det gäller att ge försäkran om demokratisk delaktighet, begreppsbildning och förståelse -särskilt om medierna rapporterar att:

"Statsminister SL (S) och ledaren UK (M) bekräftar i DN, SvD och DI att den fd ledaren för (M), AKB , och EBT (KD) har utsatts enligt #metoo. Detta meddelar även SR, SVT och TV4Play samt APPEN hashtag MORE."

 

- Spaning pågår.

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-