bkpam2134409_9107f6d75367467ab2bf883791ac105e

#tystiklassen och förmågan att utveckla respekt

Idag upprörs vi över en tystnadskultur kring frågor som har med kränkningar att göra. Det är en "kultur" som, visar det sig, har fäste långt ner i åldrarna. Detta riskerar att stå på tillväxt om inte förmågan att visa ömsesidig respekt utvecklas. 

Skolan är en självklar plats att träna detta. Lagar och styrdokument fins redan på plats, arbetsmetoderna skiftar. Jag arbetar med elever och pedagoger med upplevelse-/inlevelsebaserad metod: dramapedagogik / learning by doing. 

Arbetsutrymme finns i läroplanen och kan tillämpas i många ämnen.
Fritidshemmen är också en utmärkt arena för arbete med attitydfrågor.