bkpam2134409_9107f6d75367467ab2bf883791ac105e

Drama som metod i personalutveckling

Du kan ändra attityder och förhållningssätt i en annorlunda utbildningsplan. Learning by doing genom Reflektion -Aktion -Diskussion (och om igen). LedarLabbet Barnperspektivet hjälper dig.

https://www.linkedin.com/pulse/drama-varf%C3%B6r-d%C3%A5-didi-%C3%B6rnstedt/

Etiketter: aktuellt

Vi nedrustar från robotliknande tillvaro till mellanmänsklig kompetens.