bkpam2134409_9107f6d75367467ab2bf883791ac105e

Framtiden längs stigen av nyfikenhet, upptäckter, erfarenheter och ny kunskap

Mycket att uppleva och ta ställning till innan man måste vara långledig

Vad  kan man bli värd i vikt och betydelse när man blir stor?

Hoppas någon har tid med mig...

...så att jag kan längta efter att få växa

Välkomna alla vuxna!

På den här sidan pågår vuxenspaning, ibland förstärkt med vanlig kikare och ibland med -stjärnkikare! För vilket barn vill inte bli en betydelsefull vuxen? Förebilder finns det ju gott om, både i verkligheten och i fantasin. Ibland sammanfaller de ju dessutom, i leken till exempel.

I lekande, levande livet blir den vuxne idol, både som vardagshjälte eller som påhittad figur. 

Så: hur ser barn på vuxna igår, idag och inför framtiden?
Och hur tror vuxna att barn vill att de ska vara?

På den här sidan finns utrymme för verklighetsbeskrivningar, forskningsunderlag, länkförslag, rena spekulationer och drömmar.

Högt i tak, alltså.
Som vanligt på barns villkor! 

NYHETER

Barnkonventionen blir lag i Sverige

Dags för vuxenvärlden att anpassa sig nu när Barnkonventionen blir en lag att följa!

Vuxna 
och
  barnperspektivet