bkpam2134409_9107f6d75367467ab2bf883791ac105e

Du kan ändra attityder och förhållningssätt i en annorlunda utbildningsplan. Learning by doing genom Reflektion -Aktion -Diskussion (och om igen). LedarLabbet Barnperspektivet hjälper dig.

https://www.linkedin.com/pulse/drama-varf%C3%B6r-d%C3%A5-didi-%C3%B6rnstedt/

Vi nedrustar från robotliknande tillvaro till mellanmänsklig kompetens.

Läs hela inlägget »
2017-11-24
#tystiklassen och förmågan att utveckla respekt
Bilder används under Creative Commons från JD Hancock

                    ELEVENS LEARNING BY DOING

Här lämnar vi den digitala upplevelsen och interagerar med varandra i grupp. 

Vi prövar attityder, situationer, tilltal och bemötande genom gruppövningar på teman som är aktuella för eleverna.

Elevernas erfarenheter och tankar är utgångsläget i arbetet och pedagog deltar i övningar och samtal.

Intresserad?
Välkommen att höra av dig med dina önskemål! 

INTEGRATION, INKLUDERING, SAMVARO...
Behovet av att kunna uppfatta sammanhang i tillvaron tillgodoses genom meningsutbyte om normer, värderingar och kunskap om framtidsmöjligheter. Det gäller för barn precis som för vuxna. Och oavsett ålder, kön, social bakgrund skapar vi sammanhang genom samarbete -hemmet, institutioner, myndigheter... 
Hinder? Möjligheter?

Skolan mitt i byn!