IMG_4099

BARN HELA LIVET
BOKSLÄPP 18sept 2020

MEDAN HON DÖR (Vulkan Förlag, 2020) är titeln på min roman om en livslång relation mellan mor, dotter och omvärlden.

När det är dags att skiljas väcks frågor om förlåtelse, förståelse och försoning. 

Men måste man förlåta?
Måste man försonas?
Vem bestämmer?

Att samtala om i bokcirkel, i utbildningssammanhang  eller att  i romanens form dela  levnadsöden.

 

NÄR KLAN OCH STAT KROCKAR

Studio Axess; Per Brinkemo intervjuas

... eller när vi inte förstår varandra i den offentliga verksamheten.
Det kan gälla i mötet i förskolan, skolan eller föreningen. Ur barnperspektiv kan det bli en framtida svårighet inför samhällsgemenskap, utbildning och arbetsmarknad. Som att leva under dubbla budskap. Vad vill kultur och traitioner inom klanen? Vad vill den offentlia verksamheten? Vad säger man, vad säger man inte? Vad väljer man, vad väljer man inte? Och varför?

Kolla länkade intervju med PER BRINKEMO, författare och föreläsare! Den tar en stund, men är värd varenda sekund - inte minst för dig som arbetar inom barnomsorg och skola!