bkpam2134409_9107f6d75367467ab2bf883791ac105e

                                         Vi möts på din hemmaplan

Er angelägenhet, mitt jobb. 

FÖRELÄSNING eller KOLLEGIALT SAMTAL- eller bådadera.

Angelägna frågeställningar på din arbetsplats som har svårt att få utrymme, men som har betydelse för verksamheten.

Där det skulle behövas en inspiratör och samtalsledare för att få igång mellanmänskliga samtal i det pedagogiska uppdraget?

     
Lust att diskutera & reflektera 
kring
 

 • MÄNNISKA, MÅL, MÄTBARHET 
Amatörfilosofiska resonemang kring kunskaps -och livsgrundande begrepp ur barn-, vuxen- och framtidsperspektiv i dagens skola och samhälle.
 
 • OPTIMERING, KVALITET OCH KONKURRENS
  Var går gränsen för för att vara bra nog, inte alltid lönsam  men  redo inför framtida utmaningar?  Ur ett  barn-, vuxen-framtidsperspektiv?
 • ROBOTTIDER - medan kärleken får vänta.
Om barns uppväxtvillkor i masskulturens spår. Identitet eller varumärke? Varumärke som identitet?  Förebilder, mänskliga behov och den nödvändiga marknadsanpassningen i välfärdsstaten.

ÖNSKAD MÖTESFORM

 • ​​​​​​Studiedag
 • Arbetslagsmöte
 • Ledningsgrupp
 • Samverkansgrupp
 • Föräldrasamverkan i förskola/skola
 • Handledning i personalgrupp
 • Handledning i föräldragrupp*NY*
 • Annan form
   

Du hittar mer info om intresseanmälan under fliken KONTAKT